Zabranjen uvoz skoro 1.600 komada napitka PRIME u BiH

- in BiH, Vijesti
379

Federalna granična sanitarna inspekcija zabranila je uvoz pošiljke 1.596 komada napitka PRIME ICE POP HYDRATION porijeklom iz Velike Britanije, saopćeno je iz kabineta direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Uvoz ove pošiljke zabranjen je danas prilikom kontrole na Graničnom prijelazu/Mjestu carinjenja Rajlovac u Sarajevu zbog neispunjavanja uvjeta za uvoz. Naređeno je vraćanje pošiljaocu odnosno uništavanje na propisan način u slučaju da povrat pošiljke nije moguć.

Naime, u postupku inspekcijskog nadzora nad uvozom životnih namirnica i hrane čije se carinjenje vrši na MC Rajlovac – Sarajevo, laboratorijskom analizom uzetih uzoraka kontrolisanog proizvoda utvrđeno je da njegov sadržaj ne odgovara navedenim informacijama za krajnjeg potrošača, uključujući podatke na deklaraciji i informacije u vezi s izbjegavanjem konzumiranja specifičnih sastojaka koji štetno djeluju na zdravlje ljudi.

Nadalje, utvrđeno je da je uzorak nepotpuno i nepropisno deklarisan, što je u suprotnosti s članom 6. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe (“Službeni list SFRJ”, broj: 53/1991), te članovima 12., 13., 18. i 20. Zakona o hrani, pa se pošiljka, kao takva, ne može uvesti niti staviti u promet.

Također, ispitani uzorak napitka PRIME ICE POP HYDRATION 500 ml ne odgovara članu 15. tačka 1. i članu 17. Pravilnika o pružanju informacija potrošačima o hrani („Službeni glasnik BiH“ , broj 68/13).

Shodno tome, a prema članu 26. stav 4. i 5. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, uvoz zdravstveno neispravnih namirnica i predmeta opšte upotrebe je zabranjen i naređen njihov povrat pošiljatelju, odnosno uništenje ukoliko nije moguć povrat pošiljatelju.

Sektor granične inspekcije Federalne uprave za inspekcijske poslove obavlja poslove službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene hrane pri uvozu, službene kontrole zdravstvene ispravnosti materijala u dodiru sa hranom pri uvozu, uzimanja uzoraka i analiza po službenoj dužnosti, kontrole kakvoće kod uvoza proizvoda sukladno posebnim propisima kojima se uređuje kakvoća, pregledanja deklaracije, dokumentacije i službenih evidencija, službene kontrole pošiljki otrovnih materija pod režimom dozvola od nadležnih institucija, nadzora nad putnicima, njihovim stvarima i sredstvima u međunarodnom saobraćaju, fitosanitarnog nadzora roba i reguliranih objekata, FFS-a, mineralnih đubriva ISPM 15 u prekograničnom prometu, poslove vezne za unos, suzbijanje i otklanjanje zaraznih bolesti i štetočina poljoprivrednog bilja, unos, proizvodnju i upotrebu sjemena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja i promet, fitosanitarni nadzor reguliranih objekata u smislu zaštite bilja od bolesti i štetočina, registracije i prometa zaštitnih sredstava za primjenu u poljoprivredi, poljoprivrednih apoteka i prodavnica na veliko i malo, subjekata sa ovlaštenjima u skladu ISPM 15 u unutrašnjosti, sigurnost hrane i GMO organizme (u domenu sjemena i sadnog materijala) u prekograničnom prometu i unutrašnjosti te obavlja i druge inspekcijske poslove određene zakonom.

U okviru sektora, kontrole provode federalni sanitarni, fitosanitarni i tržišno-turističko-ugostiteljski inspektori raspoređeni na graničnim prijelazima (GP) Izačić, Gorica, Kamensko, Bijača, Bosanski Šamac, Orašje, Aerodrom Sarajevo i Svilaj te na mjestima carinjenja (MC) Rajlovac-Sarajevo, Rodoč-Mostar, Tuzla i Zenica.

Studio D/Tuzla info