Vlada FBiH izdvojila sredstva za Roditeljsku kuću u Tuzli

- in BiH, Izdvojeno, Vijesti
253

Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike donijela odluku kojom je usvojen Program utroška sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu sa tekućeg transfera neprofitnim organizacijama za sufinansiranje rada, programa i projekata socijalne zaštite, te kapitalnog transfera za sufinansiranje projekata u oblasti socijalne zaštite, u ukupnom iznosu od 2.353.000 KM.

U odluci je navedeno da će se raspodjela sredstava sa tekućeg transfera za sufinansiranje rada, programa i projekata socijalne zaštite u iznosu od 2.053.000 KM vršiti tako što je 350.000 KM planirano za podršku radu javnih kuhinja sa području Federacije BiH za zadovoljavanje egzistencijalnih potreba socijalno ugroženog stanovništva. Iznos od 1.053.000 KM planirano je za sufinansiranje programa/projekata jedinica lokalne samouprave i drugih pravnih lica usmjerenih na poboljšanje uslova socijalnog zbrinjavanja i unapređenje stručnog rada sa pojedincima i skupinama u stanju socijalne potrebe.

Sa pozicije kapitalnog transfera za sufinansiranje projekata u oblasti socijalne zaštite iznos od 300.000 KM planiran je Udruženju „Srce za djecu oboljelu od raka“ za stavljanje u funkciju Roditeljske kuće u krugu Pedijatrijske klinike u Tuzli, s ciljem stvaranja preduslova za smještaj oboljele djece i njihovih roditelja.

Studio D/RTV SLON