Rejting

Naš slo­gan “jer ste vi na prvom mjestu”gov­ori da nam je Slušatelj na prvom mjestu što je garant da će Vaša poruka dopri­jeti do njega. Mi vam néćemo pro­dati reklamu, nego pažnju 16 god­ina brižno čuvanih i paženih cca250.000 slušalaca. Po ispi­ti­vanju slušanosti od strane MIB-​a, Stu­dio D je od 2000 godine u kon­ti­nu­itetumeđu 10najs­lušani­jih u BiH.

glavni baner jer ste vi 3

Stu­dio D je posti­gao visoko učešće u slušanosti što ga svrstava u top tri radio stan­ice na području općina: Sre­brenik, Banovići, Živinice, Lukavac, Tuzla, Gračan­ica i Doboj Istok. Sig­nal pokriva još i općine Kale­sija, Kladanj, Gradačac i dijelove Brčko dis­trikta. Ovo nas među 145stan­ica u BiH, svrstava u veoma ispla­tiv oglaši­vački servis u odnosu na druge radio stan­ice. Cijena oglasnog pros­tora je pri­lagođena tržišnim tokovima i najpo­voljnija je opcija uz bal­an­siran omjer uloženo/​dobiveno!

wallpaper music 5